Novi projekt: Registar djece sa neurorizicima

Trenutno radimo na projektu registra djece sa neurorizicima za SB Goljak.

Registar je zamišljen kao baza podataka kroz koju se prati 350+ parametara po svakom djetetu.

Uz bolnicu u prvoj fazi su korisnici četiri rodilišta na području Grada Zagreba.