O projektima

U višegodišnjem radu uspješno smo završili više desetaka projekata. Od razvojno malih, jedno-tjednih, do više-mjesečnih i više-godišnjih projekata. U mnogočemu smo bili i ostajemo avangarda, što se najbolje vidi na primjeru aplikacija za mobilne uređaje gdje smo bili među prvima koji su razvijali za Windows CE (MDA i PDA uređaje) pri čemu smo isporučili više mobilnih aplikacija za Badel 1862 d.d. I dalje smo  posvećeni uvođenju novih tehnologija i već u ranoj fazi smo uspješno primijenili Google Flutter SDK na aplikaciji za gradske komunalije Grada Crikvenice također i RaaT platformu.