Automatizacija rada radio postaja

Programsko rješenje automatizacije rada radio postaja odnosi se na aplikaciju koja osigurava jednostavno, brzo i lako reproduciranje pjesama, jinglova i reklama. Postoji mogućnost automatskog i ručnog reproduciranja te pohranjivanja pjesama kao i učitavanja playlisti. Administracijska aplikacija osigurava održavanje baze tonskih zapisa, što je iznimno važno za svako poslovanje ove vrste.

Važnost automatizacije rada radio postaja:

  • cjelokupna evidencija emitiranih tonskih zapisa
  • jednostavno izrađivanje izvještaja
  • brzo, jednostavno i uspješnije poslovanje

Još jedna važna prednost programskog rješenja automatizacije rada radio postaja odnosi se na kontrolirani pristup te veći broj korisnika u isto vrijeme. Program omogućuje precizno podešavanje ovlasti pojedinog korisnika.