Core Business platforma

Riječ je o kompletnoj aplikaciji za poslovanje odbora. Osmišljena je s ciljem lakšeg i jednostavnijeg poslovanja te kako bi pomogla direktorima brže upravljanje, organiziranje sastanaka i sl. Osim toga, pomoću aplikacije je puno lakše dokumentirati sve važne odluke s ciljem postizanja željenih rezultata.

Uzmimo za primjer Hrvatski paraolimpijski odbor. Core Business platforma sadrži registar sportaša i saveza, omogućuje financijsko planiranje, izvršavanje financijskog plana i ostale mnogobrojne funkcije nužne za kvalitetno poslovanje odbora. Platforma je u funkciji već 3 godine te ukupno broji 20 zadovoljnih korisnika. Važno je napomenuti da se i dalje kontinuirano razvija kako bi zadovoljila potrebe onih koji vode poslovanje odbora.