Projekt mobilna prodaja u tvrtci za proizvodnju pića

Projekt mobilne prodaje funkcionira već 7 godina, a usmjeren je na tvrtke koje se bave proizvodnjom pića. Riječ je o jednostavnoj aplikaciji koja trgovačkom putniku omogućuje pregled cjenika te jednostavnu i brzu narudžbu putem mobilnog uređaja. Back-end ovog projekta čini web aplikacija koja osigurava pouzdano otpremanje svake narudžbe.

Najvažnije prednosti projekta mobilne prodaje odnose se na:

  • bolji i potpuniji nadzor rada trgovačkog putnika
  • veća razina produktivnosti
  • nepostojanje ljudskih grešaka koje ometaju održavanje i korištenje aplikacije
  • mobilno prikupljanje podataka s ciljem daljnje promocije, pregledavanja konkurencije i sl.
  • maksimiziranje maloprodajnih aktivnosti
  • bolja i uspješnija marketinška produktivnost